Etiket «teknoloji»

Teknoloji hakkında makale

Teknoloji hakkında makale

21.yy’ın başlarında reel sektör ve toplumun geneli bilgi devrimleri, yep yeni teknolojinin artan bir ivme ile yayılması, teknolojik gelişmeler ve küreselleşmeyi içeren birçok faktör tarafından değişime uğramıştır. Kürevi pazarlardaki rekabetin teknoloji tarafından daha yoğun ve şiddetli hale getirildiği gerçeğinin ışığında teknoloji kullanımı süreci örgütsel ve ulusal seviyede büyük bir önem taşımaktadır . Öyle ki artık …

Teknoloji nedir? Teknoloji ne anlama gelmektedir

Teknoloji nedir? Teknoloji ne anlama gelmektedir

Teknoloji değişimi araştırmacılar üzerinde de etkisini göstermiş ve teknoloji birçok bilim insanı tarafından rekabet avantajı yaratan önemli bir örgütsel yetenek olarak kabul edilmiştir . Carayannis’e göre teknolojik yetenek teknik ve idari organizasyonel beceriler, teknolojiyi kullanma becerileri ve teknolojik değişimi gerçekleştirme becerilerinin bütünüdür . Özellikle ürün/hizmet geliştirme ve yenilerini yaratma aşamasında işletmeye rekabet avantajı sağlayan kritik …

Çevir »