Teknoloji nedir? Teknoloji ne anlama gelmektedir

Teknoloji değişimi araştırmacılar üzerinde de etkisini göstermiş ve teknoloji birçok bilim insanı tarafından rekabet avantajı yaratan önemli bir örgütsel yetenek olarak kabul edilmiştir . Carayannis’e göre teknolojik yetenek teknik ve idari organizasyonel beceriler, teknolojiyi kullanma becerileri ve teknolojik değişimi gerçekleştirme becerilerinin bütünüdür . Özellikle ürün/hizmet geliştirme ve yenilerini yaratma aşamasında işletmeye rekabet avantajı sağlayan kritik…