Etiket «teknoloji ne anlama gelmektedir»

Teknoloji nedir? Teknoloji ne anlama gelmektedir

Teknoloji nedir? Teknoloji ne anlama gelmektedir

Teknoloji değişimi araştırmacılar üzerinde de etkisini göstermiş ve teknoloji birçok bilim insanı tarafından rekabet avantajı yaratan önemli bir örgütsel yetenek olarak kabul edilmiştir . Carayannis’e göre teknolojik yetenek teknik ve idari organizasyonel beceriler, teknolojiyi kullanma becerileri ve teknolojik değişimi gerçekleştirme becerilerinin bütünüdür . Özellikle ürün/hizmet geliştirme ve yenilerini yaratma aşamasında işletmeye rekabet avantajı sağlayan kritik …

teknoloji ne anlama gelmektedir |