Etiket «teknoloji»

Teknoloji hakkında makale

Teknoloji hakkında makale

21.yy’ın başlarında reel sektör ve toplumun geneli bilgi devrimleri, yep yeni teknolojinin artan bir ivme ile yayılması, teknolojik gelişmeler ve küreselleşmeyi içeren birçok faktör tarafından değişime uğramıştır. Kürevi pazarlardaki rekabetin teknoloji tarafından daha yoğun ve şiddetli hale getirildiği gerçeğinin ışığında teknoloji kullanımı süreci örgütsel ve ulusal seviyede büyük bir önem taşımaktadır . Öyle ki artık …

teknoloji |