İnternet

İnternet, bilgi transferi ve dijital yayıncılık için önemli bir iletişim yapısıdır. Fakat, zaman ve maliyet konusunda tasarruf sağlamaya yardımcı olan .net, en başta çocuklara yönelik olmak üzere birçok tehdidi de içermektedir. 1990’lı yıllardan sonra günümüze kadar olan süreçte hızla artan yasal olmayan içerik ve özellikle çocukların araç olarak kullanılması ile ilgili kaygılar, devlet kurum ve…