Baz istasyonu ve baz istasyonları hakkında bilgi

Baz istasyonu ve baz istasyonları hakkında bilgi

Baz istasyonu ve baz istasyonları hakkında bilgi Baz istasyonu (veya baz istasyonları) – Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Radyo Düzenlemelerine (RR) göre çok önemli bir elektroniksel mekanizma. Baz istasyonu, mobil telefon, kablosuz bilgisayar ağı ve diğer kablosuz iletişimler ve arazi ölçümü bağlamında kullanılır. Ölçümlerde bilinen bir konumda bir GPS alıcısıdır, kablosuz iletişimde ise diğer cihazları birbirine…