9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi

9. Sınıf

Matematik

Fonksiyonlar Testi

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 1

A= {1,2,3}, B={1,3,5,7}kümeleri veriliyor. A’ dan B’ ye tanımlanan aşağıdaki bağıntılardan hangisi fonksiyon değildir?

A
{(1,3), (2,5), (3,7)}
B
{(1,3), (1,5), (2,1)}
C
{(1,1), (2,1), (3,1)}
D
{(1,5), (2,1), (3,7)}
E
{(1,7),(2,3),(3,5)}

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 2

A = {7,8,9}, B ={1,3,5} kümeleri veriliyor. A’ dan B’ ye tanımlı aşağıdaki bağıntılardan hangilerinin hem kendisi hem de tersi fonksiyondur? I. {(7,3), (8,5), (9,1)} II. {(7,5), (8,3), (8,5)} III.{(7,3), (8,5), (8,1)} IV.{(7,1), (8,5), (9,3)}

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve IV
D
II, III
E
I,III, IV

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 3

A = {-1, 2, 4} ve f : A B, f(x) = 2x – 1 biçiminde tanımlı olan fonksiyon 1 – 1 ve örtendir. Buna göre, B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
{-1, 3, 7}
B
{-3, 5, 9}
C
{-3, 3, 7}
D
{-1, 3, 9}
E
{-3, 3,9}

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 4

f : AB, f(x) = 3x – 1 biçiminde tanımlı fonksiyon 1 – 1 ve örtendir. B = [5, 14] ise A kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
[2, 5)
B
(2, 5]
C
(2, 5)
D
[2, 5]
E
(1, 6)

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 5

f(x) =x + 6 ise f(3) +f(75) toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
6
B
12
C
18
D
36
E
84

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 6

f(x) = (a – 2) x + b +1 birim fonksiyon, g(x) = (n – 5) x + 4 sabit fonksiyon ise a – b + n + g(2) nedir?

A
6
B
8
C
9
D
10
E
13

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 7

Tanımlı olduğu değerler için f(2x – 1) = 6x – 1 ve f(3k + 1) = 23 ise k nedir?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 8

f(x) = x2– 2 ise f(3x) in f(x) cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
9f(x) + 16
B
9f(x) + 20
C
3f(x) + 1
D
3f(x) – 2
E
9f(x) + 18

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar TestiSoru 9

f(x) doğrusal fonksiyonu için f(2) = 5, f(3) = 8 ise f(1) kaçtır?

A
-1
B
1
C
2
D
4
E
6

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 10

f(x) = 3x + 2, g(x) = 2x + n ve (fog) (x) = gof(x) ise n kaçtır?

A
-1
B
1
C
2
D
4
E
6

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 11

A = {1, 2, 3, 4} , B = {a, b, c, d, e} kümeleri için aşağıdakilerden hangisi A’dan B’ye bir fonksiyon belirtmez?

A
{(1,a), (3,b), (2,e), (4,d)}
B
{(2,a), (3,a), (1,a), (4,a)}
C
{(1,b), (2,c), (3,d) (4,e)}
D
{(1,a) (2,b), (2,c) (4,e)}
E
{(1,a) (3,c), (4,c), (2,d)}

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 12

Aşağıdaki bağlantılardan kaç tanesi fonksiyondur?

A
0
B
1
C
2
D
3
E
4

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi fonksiyondur?

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 14

(x,y) ikilisinin 2. bileşenin küpü 1. bileşenin karesinden 5 fazladır. Buna göre, y= f(x) aşağıdakilerden hangisidir?

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 15

f(x) doğrusal fonksiyon olmak üzere f(4) = 23 , f(7) = 35 olduğuna göre, f(9) kaçtır?

A
40
B
43
C
53
D
72
E
16

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 16

A = {1, 2, 3} , B = {x, y, z, t} kümeleri veriliyor. A kümesinden B kümesine tanımlı aşağıdaki bağıntılardan hangisi bir sabit fonksiyondur?

A
{(1, x), (2, x)}
B
{(1, x), (2, y), (3, z)}
C
{(1, x), (2, x), (3, z)}
D
{(2, y), (2, x), (2, z)}
E
{(1, y), (2, y), (3, y)}

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 17

      f(x) sabit fonksiyon, g(x) birim fonksiyon olduğuna göre a.b kaçtır?

A
2
B
4
C
6
D
8
E
10

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 18

Yandaki Venn şeması ile gösterilen f fonksiyonun tanım kümesinde bulunup, görüntü kümesinde bulunmayan elemanların toplamı kaçtır?

A
10
B
6
C
5
D
4
E
2

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 19

Fonksiyonun en geniş takım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
R
B
(5)
C
(-5)
D
R-(5)
E
0

 

9. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Testi Soru 20

A
5
B
6
C
7
D
8
E
9

Ali Cengiz Oyunu nedir, Ali Cengiz ne anlama gelmektedir, Ali cengiz ne demek

Kimsenin aklına gelmeyecek ustaca bir hile, bir seviye anlamına gelen bu deyim, Doğuda çok tanınmış bir masalın adıdır.
Hile ile iş yapanların dalaverelerine ve akla gelmeyecek tuzaklarına Ali Cengiz oyunu denilir. “Filanca falancaya öyle Ali Cengiz oyunu oynadı ki…” diye süregelen cümlelerin arkasından şeytanın bile aklına gelmeyecek hileler, düzenbazlıklar anlatılır. Bu deyimin menşei eski bir halk hikayesine dayanır.
Bir padişah, istenildiği zaman her kılığa girmenin sırrı olan Ali Cengiz Oyunu’nu öğrenmek ister. Bu işi bir delikanlı üzerine alır ve bu sırrı bilen dervişin yanına çırak girer. Dervişin yanında bulunan bir kızın desteğiyle oyunun sırrını öğrenir ve evine dönerek ailesine rahat bir geçim sağlar.
Koç olarak pazarda satılmaya gittiği bir şurada dervişe tesadüf eder. Derviş delikanlıyı çeşitli kılıklara girerek takip eder. Dervişten kaçan delikanlı, bir çiçek olarak padişahın kızının kucağına düşer, Derviş onu almak üzere iken, darı olur. Bu sefer derviş tavuk olur ve darıları yemeğe adım atar. Delikanlı da sansar olarak tavuğu boğar.
Böylece padişaha Ali Cengiz oyununun ne işe yaradığını gösteren delikanlı, padişahın kızını alarak rahat bir hayat sürer.
Nakılan-ı asar ve raviyan-ı şeker – güftar şu güna rivayet ve bu yolla hikâyet ederler ki; eski zamanda bir sehhar adam gayb ilimleriyle uğraşarak istediği şekle girebilmenin tılsımını keşfetmiş. Cifr, remil, falcılık, yıldız giyim ilimlerine de vakıf olan bu adam, sihirbazlıkta o denli ileriye gitmiş ki canını eğlendirmek ve halka mağfiretini göstermek üzere sık sık şekil değiştirmeye ve insanları hayrete bırakan oyunlar çıkarmaya başlamış. Hatta bu oyunu menfaatleri için kullanmakta ve halkı aldatmakta da üstüne yokmuş. Söz gelimi kadınına “bahçede bir keçimiz var, pazara götürüp satıver.” der, sonrasında da bahçeye gidip keçi kılığına girer, hanımı kendisini sattıktan sonra eve dönermiş.
Bu sihirbaz adamın bir huyu da isteyen her insana sihrini öğretmekmiş. Ne var ki mağfiretini her kime öğretse, sonra ona bir oyun yaparak mat eder öldürürmüş. Meselâ oyunu öğrenen fert kanarya olsa, sihirbaz bir atmaca olup onu avlar; öğrenen ağaç olsa sihirbaz ateş olup onu yakarmış. Devrin padişahı bu gidişata dur demek isteyince tellallar çığırıp bu düzenbazı kendi huzurunda mat edene kızını vermeyi vaat etmiş. Hepimiz bu tehlikeli sınavdan kaçarken Ali Cengiz adında fukara bir derviş bu işe talip olmuş.
Ali Cengiz, sihirbazdan oyunu öğrenmek üzere kurs almaya başlamış. Ne var ki sureta ahmak benzer biçimde gösterip asla öğrendiğini göstermiyormuş. Böylece sihirbaz, Ali Cengiz’i rahat lokma görüp oyunu en ince detaysına kadar anlatmaktan çekinmemiş.
Sınav, padişahın Cuma slmından sonra yapılacakmış. Ali cengiz bir koç kılığına girip meydana gelmiş. Sihirbaz derhal bir kurt olmuş. Ali Cengiz kendini su olup kurdu boğmak isteyince sihirbaz kendini ateşe çevirmiş. Bir süre ikisi de kılıktan kılığa girmişler. Sonucunda ali cengiz bir çiçek olup padişahın kucağına düşmüş. Sihirbaz bir eşek arısı olup üzerine konmuş. Ali Cengiz derhal darı olup yere yayılmış. Sihirbaz hemen tavuk kılığına girmiş ve darıları toplamaya başlamış. O darıları yiye dursun Ali Cengiz arkadan bir tilki olup tavuğu boğmuş.
Sihirbazın cenazesinin def(n)edildiği gün Ali Cengiz ile padişahın kızının kırk gün kırk gece sürecek düğünleri başlamış. Ne var ki Ali Cengiz’in sol elinden iki parmağı eksikmiş artık. Onlar ermiş muradına hepimiz çıkalım kerevetine.

Kimsenin Suçu Yok şarkı sözleri

­Kimsenin suçu yok
Kimsenin gücü yok
İçimde sana inat aşkla yanan ruhumu da
Hakkın yok benden almaya
Söylemem gerek bitirdim
Hem de çok severek
İhtiyatsız didişmeler bitirdi bizi
Tüketerek
Atma bir adım uğraşma
Dokunman boş gelecek
İhtirassız sevişmeler yitirdi bizi
İnciterek
Kimsenin suçu yok, bu aşk bitecek
Kimsenin gücü yok kurtarmaya
İçimde can çekişen bir parça gururu da
Hakkın yok böyle kırmaya
Kimsenin suçu yok, bu aşk bitecek
Kimsenin gücü yok kurtarmaya
İçimde sana inat aşkla yanan ruhumu da
Hakkın yok benden almaya
Taşı gözlerini bir mevsimlik uzaklara
Karış sonbahara güneşlerime dokunma
Taşı varlığını meridyenler uzağıma
Karış kutuplara zamanlarıma dokunma
Kimsenin suçu yok
Kimsenin gücü yok
İçimde can çekişen bir parça gururu da
Hakkın yok böyle kırmaya
Kimsenin suçu yok, bu aşk bitecek
Kimsenin gücü yok kurtarmaya
İçimde sana inat aşkla yanan ruhumu da
Hakkın yok benden almaya
Kimsenin suçu yok, bu aşk bitecek
Kimsenin gücü yok kurtarmaya
İçimde sana inat aşkla yanan ruhumu da
Hakkın yok benden almaya
ŞARKI HAKKINDA
Buray birbiri ardınca yüksek şarkılar çıkararak bütün şarkılarıyla zirvede kendine yer bulmayı fazlasıyla hakediyor. Popülerlik zincirine yeni eklenen şarkısı Kimsenin Suçu Yok. Şarkının akustik versiyonu yanı başında klipte de kullanılan pop versiyonu gerçek anlamda dinleyenlere seçim şansı olarak sunuyor. İki versiyonun da kendine has özel bir havası var ve dinleyenleri kendisine adeta çekiyor. Zaten müzik marketlerden yüz binlerce satın alınması ve popüler müzik platformlarında da aynı şekilde milyonlarca dinlenmeye ulaşması bunu bize apaçık gösteriyor.
Anahtar kelimeler:

buray, kimsenin suçu yok, kimsenin suçu yok şarkı sözleri, kimsenin suçu yok MP3 indir, kimsenin suçu yok indir, kimsenin suçu yok müzik sözleri, kimsenin suçu yok sözleri, buray kimsenin suçu yok, Buray şarkı sözleri, Buray suçu yok, Buray kimsenin suçu yok şarkı sözleri, kimsenin suçu yok klip izle, kimsenin suçu yok klip, kimsenin suçu yok akustik, kimsenin suçu yok pop

Bayi Hosting (Reseller Hosting)

Bayii hosting bildiğimiz , öğrendiğimiz ve duyduğumuz üzere bir çeşit “reseller” hosting’tir. Bayii hosting ile sitelerimizde host’lar oluşturarak eş,dost veya arkadaşlarımıza “web alanı barındırma” hizmeti sumuş oluruz. Bayii hostingler 2’ye ayrılır:

1) Linux Bayii Hosting

2) Windows Bayii Hosting

Linux Bayii Hosting :

Linux Bayii Hosting linux işletim sistemi’ni içerir.Ve en çok müşteriler tarafından ( Cpanel) tüzel müşteriler tarafından da ( plesk )kontrol panellerini tercih etmektedirler. Cpanel müşterilere göre çok kolay kullanıma sahiptir.Linu Bayii Hosting Windows Bayii Hostinge göre biraz daha ekonomiktir. Çünkü linux bayii hosting’in biraz hızı düşüktür. Bunun nedenini de bir bilgisayara linux işletim sistemini yükleyerek anlayabiliriz.

Windows Bayii Hosting :

Windows Bayii Hosting windows işletim sistemi’ni içerir. Fakat linux’ta müşteriler tarafından cpanel, tüzel müşteriler tarafından plesk kontrol panelleri tercih ediliyordu ama Windows Bayii Hosting’te ise en çok ( plesk ) kontrol panelleri tercih edilmektedir.Windows Bayii Hosting’in hızı ise jet hızı gibi bir hızda olması muhtameldir. Bazı bayii hostinglerde hostunuzun hızının düşük olduğunu fark etmişsinizdir. Bunun nedeni ise “fazla yüklenme” olarak adlandırılır.

Bayii hosting’in diğer adı ise “Reseller Hosting”‘tir. İnternet’e bayii hosting yazdığımızda ” Reseller Hosting ” olarak sonuçları çıkmaktadır. Bayii hosting en hızlı hosting paketlerinden ve ekonomik ( avantajlı ) hosting paketlerinden birisidir. En ucuz ve en ekonomik satıldığı firma ise Orjin Danışmanlık yani Hosting Firması’nın sitesi veya Hosting Firması’nın blog adresidir. Bu soruyu sormanız muhtameldir :

* Hosting Firması’nın bayii hosting satıyor da diğerleri ekonomik ve güvenli satmıyor mu?

Bunun cevabı da çok açık ve nettir:

” 1) Hosting Firması’nın ssl koruma güvencesi alışverişe önem vermektedir.

2) Hosting Firması’nın 7/24 destek vermesi hiç bir yerde bulunmayacak bir özelliktir.

3) Hosting Firması’nın verdiği bayii hosting paketleri YS belgesi ile izinli satış yapılmaktadır.

4) Müşteriler tarafından en çok tercih edilen marka ve satış firmasıdır.

Bu özellikler mevcut ve dahası da var.Bayii hostingler’in en düşükleri 5 alan adı, 10 alan adı kapsama özelliğine sahiptir.Bayii hostinglerin aylık trafikleri oldukça yüksektir.Bu’da google’nin fazla index vermesine daha önemlisi de seo konusunda da web sitenizin ilk sayfalara çıkması google tarafından itiyat haline gelir.Fakat en çok etkileyen etken ise web adresinizin CPU limitini aşmayarak web sitenizin ömrünü uzatır ve daha sağlıklı bir web sitesi,daha hızlı bir web sitesi,daha çok web sitesi barındırma,daha fazla disk alanları,ekonomik fiyat,E-posta’ların ve veritabanların sınırsız kurulması ve sınırsız içerik içermesi için en çok gerekli olan bayii hosting paketleri ( reseller hosting paketleri ) ticaret için ve ücretsiz dağıtmak için en uygun hosting paketleridir.O yüzden en çok tercih edilen hosting paketleri olduğu için ülkemizde ucuzun,ucuzuna satılmaktadır.Size de tavsiyemiz olsun sakın ha bayii hosting almadan webmasterliğe başlamayın!

Bülent Ecevit Kabe’de ki arsayı Diyanet’e bağışlamıştı!

Eski Başbakan Bülent Ecevit, dedesinden kalan Medine’deki araziyi Diyanet Vakfı’na bağışladı. Ecevit, arazi üzerinde bulunan kütüphaneyi de bağışladı. Ecevit’in geçen yıl yaptığı bağışa Cumhurbaşkanı Ahmet Sezer aracılık etti

Diyanet Vakfı’nın, bağışlanan arazinin kullanımı için hukuki sürecin tamamlanmasını ve Suudi Arabistan mevzuatından kaynaklanan engellerin aşılmasını beklediği belirtiliyor. Ecevit’in, geçen yıl kendisine intikal eden mirası bağışlama öyküsü şöyle:
* Anne tarafından büyük büyük büyükbabası Hacı emin Paşa, Suudi Arabistan’da Medine Harem Şeyhi olarak vazife yaptı. Mekke’de de 17 yıl şeyhülislam olarak görev meydana getiren en Hacı kararlı Paşa, Hz. Muhammed’den kalan bazı evkafı yönetti.

* “Hicaz” da ihrama girilen yerden Kabe’ye dek uzanan bölüm olan kutsal bölge Harem, Hacı kesin Paşa’nın tarafından yönetildi. Bu bölgeye medrese denilebilecek birkaç büyük kitaplığı da bulunan bir yer yapmış olduran Hacı kararlı Paşa, Suudi Arabistan’da 5 vakıf oluşturdu.

* Mirasçıları senelerce arazilerin aileye intikali için uğraştı. Ecevit kişisel olarak çaba harcamadığı şekilde varisler içinde yer aldığı için mirastan kendisine de hisse düştü. Medine’nin Kapa Kapısı Mevkii’nde bulunan tapulu arazi ile ilgili dava neticelandı. Miras 47’ye bölündü.

* Büyük büyük dedesinden kalan mirası devlete bağışlamayı düşünen Ecevit, Cumhurbaşkanı Sezer’e danıştı. Mirasın Türk devletine ve Türk hacılarına bırakılmasının uygun olacağını planladığınü söyleyen Ecevit, Sezer’den izlemesi ihtiyaç duyulan yol için yardım istedi. SDiyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu ile mevzuşan Sezer, gerekenin yapılmasını istedi. Bardakoğlu da geçen yıl Eylül ayında Ecevit’i ziyaret etti. Bağış için izlenmesi ihtiyaç duyulan prosedür ve tamamlanması gereken hukuki süreç ele alındı. Suudi Arabistan mevzuatından meydana gelen engellerin henüz aşılamadığı ve arazinin Diyanet’in mülkiyetine henüz geçmediği belirtiliyor.

Erika’yı da bağışlamıştı
Ecevit, yaklaşık 70 yıl kullandığı Erika marka daktilosunu da 2003 yılında ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’ne bağışladı. Ecevit, “İyi Ajanda” projesine de bir şiiriyle destek verdi ve Ekim 2004’te yazdığı “gizemli Bilmece” isminde şiiri için kendisine ödenen 750 YTL telif ücretini vakfa bağışladı.

General Mobile 4G ve General Mobile 5 d farkı

Merhaba arkadaşlar,

General Mobile 4G ve General Mobile 5 d farkını sizlere yazı olarak anlatacağım. Bildiğiniz üzere General Mobile 4G ve 5 d farkını sizlere youtube üzerinden anlatmıştım. Sizlere şimdi General Mobile’nin bu 2 telefon hakkında farkını teknik verdiği bilgilerden karşılaştıralım;

General Mobile 4G   vs     General Mobile 5 d

SAR Değeri: 0.946 W/kg (10g) vs 0.288 W/kg (10g)

AnTuTu Puanı (v6): 27.200 Puan 27.700 Puan
Radyo: Yok vs Var
Duyurulma Tarihi: 12/05/2015 vs 01/11/2016
Çıkış Tarihi: 15/05/2015 vs 03/11/2016
Çıkış Yılı: 2015 vs 2016
General Mobile 4G ve 5 d arasındaki fark bunlar ile sınırlı.
 Fiyat Karşılaştırmasına gelir isek
General Mobile 4G 570 TL, General Mobile 5 d ise 681 liraya en düşük fiyata satılmaktadırlar.

General Mobile 5D ve General Mobile 4G farkı ve ısınma sorunu [ÇÖZÜLDÜ]

General Mobile 5D ve General Mobile 4G farkı ve GM5 D ısınma sorununu sizlere 3 madde halinde anlattım.
General Mobile 5 D (GM5 D)
General Mobile 4G (GM 4G)
General Mobile 5 PLUS (GM5 PLUS)
General Mobile 6 (GM6)
General Mobile 6 PLUS (GM6 PLUS)
Telpa güvencesi altındadır tüm telefonlarınız…

SEO uyumlu makale satın al

SEO uyumlu makale yazmanın asıl kuralları nedir? SEO için uygun makale yazarken nelere dikkat edilmeli? En çok yapılan hatalar nedir?

SEO uyumlu makale yazmak bilindiği gibi arama motorlarında içeriğinizin daha rahat bulunmasını sağlar. Fakat SEO uyumlu makale yazmanın belli kuralları vardır. Bu kurallara uyularak içerikler oluşturulduğunda vakit içinde arama motorlarında üst sıralarda yer almanız kaçınılmazdır. Peki, neler yapılabilir? Makaleler iyi mi SEO için uygun hale gelir?

Makalelerin SEO’ya Uygun olduğu kadar Anlamlı da Olmalıdır

Burada değinmek istediğim ilk nokta yazıların yazım olarak yalnız SEO için uygun olmasının kafi olmayacağıdır. Makalelerinizin yazım biçimi, anahtar kelimelerinizin uygunluğu, meta description ve URL yapınız uygun olsa dahi SEO için uyumlu olduğunu varsayamayız. Çünkü Google, kullanıcıdan daha zekidir ve içeriğin kullanıcının faydasına olup olmadığını belirli kurallara bakılırsa kontrol eder. şu sebeple yazım olarak dikkat ettiğimiz noktalara içeriğin anlamlı olması konusunda da dikkat edilmelidir. Bu kuralı göz ardı etmediğiniz takdirde makalelerinizi SEO‘ya uyarlayabilirsiniz.

Seo makale yazımları

Kullanıcılar makalenizi arama sonuçlarında üst sıralarda görüp siteye geldiklerinde eğer içeriğiniz onlar için anlamsız fakat Google için anlamlı bulunduğunu düşündüğünüz bir çok cümle içeriyorsa Google kullanıcıların derhal çıkma oranlarına göre sizin için bir değerlendirme yapmış olacaktır. Aslına bakarsanız site sahipleri çeşitli analitik çalgıları ile “Bounce Rate” şu demek oluyor ki derhal çıkma oranlarını öğrenebilirler. Eğer ki içeriğiniz kullanıcıya faydalı olacak bir içerik değilse Google sizin arama neticelarını manüpile ettiğinizi idraklıyor vaziyet tabi ki sizin aleyhinize oluyor. Çünkü aynı kullanıcılar arama motorunda yine kendilerine faydalı olacak içinde ne olduğu aradıkları zaman Google sizin içeriğinizin faydalı olmadığının sağlamasını yapmış oluyor.

Özgün makale ve SEO uyumlu makale üretilmeli

Makalenizde kullandığınız cümleler tamamen özgün size ilişik cümleler olmalıdır. Çünkü Google botları siteleri devamlı olarak taramakta ve kopya içeriği tespit edebilmekte. Buradan hareketle içerikleriniz özgün olmaması durumunda arama motorlarında değil üst sıralarda yer almak daha da aşağıya çekilebilirsiniz.

Seo official makale yazma

çünkü bir makale yazmadan daha önce iyi araştırma yapmalı kendi cümlelerinizi içeren orijinal cümleler kullanmalısınız. Aynı zamanda makaleler konusunda uzman kişiler tarafından yazılırsa çok daha iyi olur. Para ile içerik alabileceğiniz siteler olmasına karşın her vakit kendi bünyenizde ürettiğiniz içerik çok daha faydalı olacaktır.

Site İçi Optimizasyona Dikkat Edilmeli

bilindiği gibi SEO önce içeriden başlar. çünkü yalnız yazı yazarak arama motorlarında üst sıralarda yer almak mümkün olmaz. Bu ayarlamalar dikkatli şekilde yapılmalıdır. Bunlar meta tag, tittle, description ayarları ve URL yapınızın ayarlanmasıdır. Doğrusu tanımlarsak meta tag arama motorlarının sitenizi tanımasını elde eden kodlardır. Yani arama motoruna sayfamda bu anahtar kelimeler ile ilgili içerik bulunuyor mesajı vermenizi sağlar. Tittle ise sitenizin tarayıcı sekmaside görünecek olan kısmıdır. Mümkün olmasıyla birlikte kısa yazmak faydalıdır ve siteniz ile alakalı olmalıdır. Description ise sayfamda bu mevzuyu anlatacağım dediğiniz kısımdır. Mümkün olduğu kadar desciription da kısa olmalıdır ve yazdığınız içeriği anlatmalıdır. URL yapınız ise sayfanızın teknik olarak hangi yapı ile diğer sayfalara bağlı olduğunu gösterir.

Seo site içi optimizasyon

Bu ayarlamaları yapmak sitenize neler sağlar? Öncelikle kullanıcılar arama motorunda bir arama yapmış olduklarında karşılarına çıkan içeriklerin başlıklarını inceler, açıklamalarına bakarlar ve bu içeriğin işlerine yarayıp yaramadığını değerlendirirler. Yazdığınız yazı ne kadar iyi olursa olsun. Kullanıcı bunu açıklama (description) ve başlık (title) kısmında görmüyorsa o içeriği tıklama oranı çok azca olacaktır. Anahtar kelime seçimi gene burada değinilmesi gereken öteki noktalardan biridir. Anahtar kelimeler mutlaka yazı içinde ne olduğu ile alakalı olmalıdır.

SEO Uyumlu yazı Yazarken Dikkat Edilmesi ihtiyaç duyulan Noktalar

1- Başlık makalenizin can damarıdır. Kullanıcının ilk dikkatini çekecek noktadır. Ve başlığınız en az 3, en çok ise 5 kelime olmalıdır. Dikkat çekmek için konu ile alakasız başlık kullanımında bulunulmamalıdır. Anahtar kelimenin başlığın içinde en az bir defa geçmesine dikkat edilmelidir. Başlık mümkünse boşluklu olarak 60 karakteri geçmemelidir. Bir çok içerikte görebileceğimiz benzer biçimde bazen dikkat çekmek için başlıklar çok etkileyici olabiliyor fakat yazınız ile başlığınız alakalı değilse Google’ın bunu algılamasının yanı sıra kullanıcıya üzerindeki başlıktan farklı bir içerik sunduğunuzda sitenizdeki oturum oranı da azalıyor.

2– Anahtar kelime dağılımına dikkat edilmelidir. Anahtar kelimeler oranlar doğrultusunda yazı içerisine dağıtılmalıdır. Yazının ilk paragrafında daha yoğun olmak sureti ile yazının başlangıcında ortasında ve sonunda mutlaka anahtar kelime geçirilmelidir.

3- Yazı uzunluğu ayrıca dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan bir noktadır. Arama motorları her ne kadar uzun yazıları sevse dahi kullanıcılar için çok uzun olan yazılar sıkıcı gelebilir. şundan dolayı yazılarınızı 300 ile 650 kelime arasında tutmanız faydalı olacaktır. Tabi teknik bir yazı yazıyorsak bu kaideı kimi zaman zorlayabiliriz. Yazımızı yalnız SEO için değil okuyucular için de yazdığımızı unutmamalıyız. Fakat genel anlamda yazı uzunluğu kaideına riayet etmek yararlıdır.

4- Yazdığımız makale talep görsün ve okunsun istiyorsak yazdığımız alanla ilgili güncel gelişimleri takip etmeli bu konular hakkında yazılar yazmalıyız. Hepimiz tarafından çokça malum mevzular okuyucuya her süre hitap etmeyebilir. Bu mevzuda ilgili blog siteleri takip edebilir, yabancı kaynaklardan araştırmalar yapabilir ve güncel mevzulara değinerek makaleler yazılabilir.

5- Makalenize eklediğiniz görsel anahtar kelimeniz ile ilgili olmalı alt açıklamasını ne olursa olsun anahtar kelimenizde içinde geçecek şekilde doldurmalısınız. Görsel ismi yazı ile alakalı olarak belirtilmelidir. Görsel isminiz yazı ile alakasız olduğu takdirde Google görsel arama sonuçlarında makalenize ulaşabilecek kullanıcıların size ulaşması olanaksız olur. Örnek verirsek futbol hakkında bir makale yazdınız fakat görselinizin adında futbol anahtar kelimesini geçirmediğiniz takdirde Google görsel arama neticelarında o kelime ile ilgili arama yapıldığında görseliniz genel anlamda diğerlerine bakılırsa daha alt sıralarda yer alır.

6- Yazıya başlıklar eklerken kesinlikle H1 etiketini kullanmalısınız. Açıklama kısmınız H2 alt başlıklar ise H3, H4 şeklinde belirlenebilir. Bir makalede yalnızca 1 adet H1 ve H2 etiketi kullanılabilir. öteki etiketleri daha çok kullanabilirsiniz. H1 etiketi başlığı oluşturur H2 etiketi ise yalnızca bir defa ve izahat kısmında kullanılmalıdır.Wordpress gibi bir yapı kullanıyorsanız işiniz çok daha kolay olacaktır herhangi bir kod yazmaya gerek duymadan yazı içindeki paragraf kısmına gelip altındaki bölümden uygulamak arzu ettiğiniz etiketi seçip kolay şekilde kullanabilirsiniz.

7- URL’de anahtar kelime geçirilmelidir ve kısa tutulmalıdır. Sitelerde düzgüsel şartlarda URL ayarları yapılmadığında makaleleriniz belli sayılara bakılırsa gözükür. Örneklendirirsek bu ayarı yapmadığınızda site adından sonra kategori adınız ve arkasından yazı 201,202,203 gibi rakamlarla gelir (rakamlar örnek olarak verilmiştir) URL ayarınız yapıldığında ise site URL’inden sonrasında kategori ve yazı adınız gelir.

Üstte bahsettiğim maddelerin dışında, semantik indexleme doğrusu Latent Semantic Indexing isminde bir SEO makalesi yazım tekniği daha vardır. SEO içerik optimizasyonu mevzusunda LSI tekniğinin iyi mi uygulandığını, “Bir SEO Tekniği: LSI” adlı makalemizden öğrenebilirsiniz.

Satın almak için; emirhanbulut2010@gmail.com

Anahtar kelimeler: Makale, Makale Al, Makale Sat, Özgün Makale Al, Makale Yaz, Özgünlük Kontrolü, Seo Uyumlu Makale Yazmak, Makale Alış Satış sitesi, Makale Borsası, Makale Yazarak Para Kazan, Makaleler, Özgün makale, özgün makaleler, SEO uyumlu makaleler, SEO uyumlu makale, Özgün makale satın al, SEO uyumlu makale satın al, ucuz makale

Özgün Makale Satın Al

Özgün Makale Satın Al

İyi bir SEO için dikkat edilmesi gereken 4 önemli husus vardır. Bu tarz şeylerin birincisi domaindir. Eğer alan adınız, anahtar kelimeniz ile uyumlu ise çok avantajlısınız anlamına gelir. Eğer anahtar kelimeniz site adresinizin içinde yer alıyor ise o zaman Google arama motorunda üst sıralarda yer alabilirsiniz. İkinci önemli kısım ise sayfa uzantınızdır. Özellikle sayfa uzantılarınız bir anlam ifade etmeyen random karakterlerden oluşuyor ise bu sizin için iyi bir vaziyet değildir. Ama uzantının içinde anahtar kelime geçiyor ise bu yine sizi üst sıralara taşıyacaktır. Üçüncü önemli husus sosyal ağlardır. Sosyal ağlarda aktif bir kullanıcı iseniz ve sitenizin reklam ve tanıtım işlerini buradan yüz binlerce kişiye duyurabiliyorsanız hal böyle olunca arama motorları da sizi fark edecektir. Dördüncü ve en önemli husus ise tabi ki site içerisinde özgün içerik bulundurmaktır. Eğer sitenizde bulundurduğunuz yazı başka bir sitede yer almıyor ise arama motorunda üst sıraya çok daha rahat çıkarsınız. Eğer kopya içerikler ile bir sayfa hazırlıyor iseniz ne yazık ki amacınıza ulaşamazsınız. Bu neden ile SEO uyumlu yazı yazabilen yazarlar ile çalışmalı, bu yazarların makalelerini satın almalısınız.

Özgün Makale Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İyi bir siteye haiz olmak istiyor iseniz o vakit SEO uyumlu makale yazabilecek ve kurallara uyabilecek birileri ile çalışmanız gerekiyor. Çünkü Google her zaman kullanıcılardan çok daha zekidir. Kullanıcıların fark edemediği en küçük imla hatasını Google derhal algılıyor. Bu neden ile özgün içerik yazmak ve imla kurallarına uymak çok önemlidir. Sitenizi en üst sırada yer aldırtmak için ilk olarak konu ile ilgili anahtar kelime seçmeli ve makale içinde bu anahtar kelimelere yer vermelisiniz. İlk olarak yazı satın almak istiyor iseniz o zaman, makaleyi yazan kişiden makalenin bir kısmınü istemeli ve özgmeşhurk kontrolü yapmalısınız. Bu sayede yazarın sizin işinize ne kadar özendiğini görebilirsiniz. Ödeme işlemi yaparken makalenin tümünün yazılmış olduğuna dikkat edin. Makalenin tümünü almadan ödeme yapmamalısınız. Kaliteli bir makale almak istiyor iseniz yazı yazdıracağınız kişiye yazı hakkında tüm detayları aktarmalısınız. Makalenin ne ile ilgili olacağı, kaç kelime olacağı, anahtar kelimeler, anahtar kelimelerin kaç defa kullanılacağı benzer biçimde detayları yazara vaktinde göndermelisiniz.

Özgün Makale Nereden Satın Alınır

makale satın alırken bir çok seçeneğiniz bulunuyor. İlk olarak yazıları direkt olarak yazarlardan satın alabileceğiniz benzer biçimde makale üzerine çalışan firmalar ile de anlaşabilirsiniz. Eğer bu mevzuda net adımlar atmak, yazıları vakitında teslim almak, işinizi aksatacak bir problem ile karşılaşmamak istiyor iseniz o süre kurumsallaşmış yazı firmaları ile anlaşmanız gerekiyor. Bu yazı firmalarına web siteleri, bloglar benzer biçimde ağlardan ulaşabileceğiniz gibi, karşı karşıya ofislere giderek de iş verebilir, makalelerinizi satın alabilirsiniz.

Anahtar kelimeler: Makale, Makale Al, Makale Sat, Özgün Makale Al, Makale Yaz, Özgünlük Kontrolü, Seo Uyumlu Makale Yazmak, Makale Alış Satış sitesi, Makale Borsası, Makale Yazarak Para Kazan, Makaleler, Özgün makale, özgün makaleler, SEO uyumlu makaleler, SEO uyumlu makale, Özgün makale satın al, SEO uyumlu makale satın al, ucuz makale

Makale satın al

Makale! İnternet dünyasının olmazsa olmaz parçası!

Sitelere data verici içerikler yazılması için oluşturulmuş bir sektör. Makale yazarlığı firmaları, editörler, web site sahipleri ile belli bir zincirin en önemli parçası.

İnternette aramış olduğunız her türlü bilginin bulunmasını elde eden, arama motorlarında yükselmenin ilk yapı taşlarından önde gelen makale, kaliteli firmaların elinde kıymet kazanır.

Web sitesi açılmasıyla başlar yolculuk, sitenin hizmet ettiği mevzulara bağlı kalarak yazı yazılması gerekir.
Müşteriler, konuları, anahtar kelimeler, yazının kaç kelime olması gerektiğini belirler.
Peşinden siparişler yazarlara dağıtılır.
Gelen makaleler zamanında teslim edilmek üzere okunması mümkün, düzenlenir, kontroller sağlanır.
Yazardan gelen makaleler yazar sorumlusuna ulaşır. Yazar sorumlusu siparişi okuyucuya aktarır. Cümle anlam bozuklukları, kelime hataları, yazının kalitesi bu aşamada kontrol edilir. Yazar iyi bir yazı ortaya çıkarmadıysa hemen tekrar yazılması talep edilir. Düzenlemesi sağlanan yazı için denetim aşamasına geçilir.
Kontroller internet ve yazı içi kopya testinden oluşur. İnternet kopyası cümle cümle ve konunun tümü olarak sistemden % 100 geçmelidir. Yazı içi kopya da yazarın önceki makaleleri içinde yapılır. Sorunsuz geçişten sonrasında spinleme olup olmadığı denetim edilir. Makalede problem %1 olsa bile göz ardı edilmez ve editör derhal makaleyi düzenler.
Yazar sorumlusuna ulaşan makaleler son bir kere daha taslak açısından denetim edilir. Müşterinin özel istekleri var ise,onlara uyulup uyulmadığına dair göz gezdirilir.
Editörlük hizmeti alındıysa sitelere girilmek için makaleler gösterim sorumlusuna ulaşır. Seo uyumlu makaleler yine seo kuralları göz önüne alınarak sitelerde yayınlanır.
Editörlük hizmeti alınmadıysa siparişler müşteriye ulaştırılır. Herhangi bir olumsuz geri dönüşe yer vermeyecek şekilde hazırlanan makalelerde olur da müşterinin hoşuna gitmeyen detaylar yer alıyorsa düzenlemeler tekrar sağlanır.
Müşteriye makaleler teslim edildikten sonra da sorumluluğumuzu sürdürmek görevimizdir.

Makale hakkında bilgi

Her yazı konusunun kendine göre bir taslak yapısı bulunur

Örneğin:

Haber makalesi yazılıyor ise, manşet, ilgi çekici bir başlık gereklidir.
Sıhhat makalesi yazılıyor ise, uzmanların görüşleri güncel olarak yazılır. Maddelemeler ve alt başlıklar ile makale zenginleştirilir.
Güzellik makalesinde, kürler, tarifler en iyi şekilde araç-gereç, hazırlanış ve yapılış üçgeni ile yazıya aktarılır.
Bu gibi örnekler her konu için çeşitlendirilebilir.

Makaleler, işini seven, saygı duyan ve sorumluluklarının bilincinde olan dev gibi bir yazar ekibi ile hazırlanır. Günde 130bin kelimeden fazla sipariş teslim edilir. Bundan dolayı büyük siparişler için herhangi bir kaygı olmadan vakitında, sorunsuz teslimatlarımız ile kusursuzu elde ettik.

Yazarlarımız bizim için değerlidir. Onlar da aynı kıymeti bize verdikleri için işlerini en iyi şekilde yerine getirdiklerinden emin olabilirsiniz. Kıdemli yazarlarımız ile ortalama 2 yıldır çalışıyoruz. 2 yılı aşkın süredir ekibimizde olan kişiler de mevcut.

Kusursuz hizmet, sitenizin değerini arttırmak için bu işte olduğumuzun bilincinde olan ekibimiz sizinle çalışmaya hazırdır. Sizin de tercihiniz kaliteden yanaysa, mesajşim numaralarımızdan veya mail adresimiz üzerinden bize başvurabilirsiniz.

Siz de;

Kalitenin rastlantı Olmadığının Bilincindeyseniz,

bizlere Ulaşın!

emirhanbulut2010@gmail.com

Anahtar kelimeler: Makale, Makale Al, Makale Sat, Özgün Makale Al, Makale Yaz, Özgünlük Kontrolü, Seo Uyumlu Makale Yazmak, Makale Alış Satış sitesi, Makale Borsası, Makale Yazarak Para Kazan, Makaleler, Özgün makale, özgün makaleler, SEO uyumlu makaleler, SEO uyumlu makale, Özgün makale satın al, SEO uyumlu makale satın al, ucuz makale